MARENGLEN VERLI

Të nderuar kolegë, bashkëpunëtorë e miq. Me rastin e zgjedhjeve të shumëpritura prej kohësh për të mandatuar autoritetet dhe organet drejtuese të institucionit tonë, të caktuara në datën 14 gusht 2017, dëshiroj të paraqes kandidaturën time për postin e drejtorit të QSA (më tej: ASA). Me këtë rast më lejoni t’ju bëj të njohur një biografi pune të shkurtër të disa dekadave, mandej disa arritje të dhjetë muajve të fundit, periudhë kur kam ushtruar detyrën për të cilën kandidoj, si edhe një program në linjat kryesore për objektivat që, duke punuar së bashku, mendoj të arrijmë në të ardhmen.

Së pari, po ju paraqes biografinë e punës sime shumëvjeçare shkencore.

A. Një biografi pune e shkurtër 
Jam arsimuar e profilizuar si historian dhe mbaj gradat e titujt: profesor, doktor dhe akademik. U linda në Tiranë, më 19.12.1951. Kreva studimet e larta në degën histori-gjeografi në UT (1969-1973). Punova disa vjet në arsimin e mesëm. Prej vitit 1979 kam qenë punonjës shkencor në Institutin e Historisë të ASHSH dhe disa herë sekretar shkencor, në Sektorin e Historisë së Kosovës (1979-1994), më tej zëvendëspërgjegjës në departamentin e Historisë së Pavarësisë dhe Konsolidimit të shtetit shqiptar (1994-1997) dhe përgjegjës (2008-2016); përgjegjës i departamentit të Historisë së trojeve etnike dhe Diasporës (1998-2005), drejtor i Institutit të Historisë (2005-2008) dhe, që nga shtatori i vitit 2016, drejtor i Qendrës Ndëruniversitare të Studimeve Albanologjike. Në vitin 2009 u zgjodha “Akademik i Asociuar” në Akademinë e Shkencave të Republikës së Shqipërisë, kurse në vitin 2016, Akademik.  
Lexo me shume...
Konferenca "Variacioni sintaksor në dialektet dhe të folmet e shqipes" pdf Shtyp Email
QSA
Shkruar nga Administrator   
E premte, 26 Shkurt 2016 09:24

Instituti i Gjuhësisë do të organizojë konferencën “Variacioni sintaksor në dialektet dhe të folmet e shqipes” në muajin dhjetor 2016. Sot për sot, në albanistikë, nuk kemi ende një përpjekje sistematike për kryerjen e studimeve kushtuar tipareve dalluese sintaksore të të folmeve të shqipes në të gjitha trevat shqipfolëse.

Qëllimi parësor i kësaj konference është të sjellë studime mbi tiparet dalluese sintaksore të dialekteve dhe të folmeve të shqipes, të realizuara nga studiuesit e gjuhës shqipe tani dhe ndër vite, jo vetëm për të nxitur kërkimet në këtë fushë, por edhe për të çuar përpara punën e përbashkët për hartimin e një atlasi të sintaksës dialektore të shqipes (me të dhëna më të plota gjuhësore dhe sociolinguistike). 

Tematikat e studimeve të propozuara duhet të jenë në një nga fushat e mëposhtme:

Fusha A

Zbulimi i tipareve dalluese sintaksore të të folmeve të shqipes me anë të përshkrimit të studimeve të sintaksës dialektore të shqipes botuar brenda dhe jashtë Shqipërisë në organe të ndryshme shkencore, seri/materiale/tekste dialektologjike, monografi e skica monografike, etj.

Fusha B

Zbulimi i tipareve dalluese sintaksore (sipas kategorive të ndryshme sintaksore) të të folmeve të shqipes me anë të prurjeve të reja Studiuesit që duan të marrin pjesë me kumtesë në këtë seancë janë të lutur të zgjedhin një ose disa krahina nga të folmet e mëposhtme:

1. Gegërishtja veriperëndimore

2. Gegërishtja verilindore

3. Gegërishtja qendrore

4. Gegërishtja jugore

5. Toskërishtja veriore

6. Labërishtja

7. Çamërishtja

8. E folmja e arbneshëve të Zarës (Dalmaci)

9. E folmja e arbëreshëve të Italisë

10. E folmja e arnautëve të Ukrainës

11. E folmja e arnautëve të Mandricës (Bullgari)

Vjeljet në këto krahina duhet të jenë të natyrës së bisedës së lirë. Çdo krahinë duhet të përfaqësohet me një ose më shumë informatorë të cilët duhet të plotësojnë këto kritere: a) të jenë të identifikueshëm, b) të jenë mbi 50 vjeç, c) të jenë sa më pak të shkolluar, d) të kenë lindur në atë krahinë, dhe e) të kenë jetuar në atë krahinë mundësisht gjatë gjithë jetës së tyre.

Temat e bisedës së lirë mund të lidhen me ngjarje nga jeta familjare, me ngjarje nga jeta në mjedisin ku jetojnë informatorët, me ngjarje historike të zonës ose me lëndë që mund të lidhet me folklorin e zonës, etj.

Pjesëmarrjen ju lutemi ta konfirmoni deri në datë 30 Mars me koordinatoren shkencore të projektit, Prof. as. Enkeleida Kapia, në adresën e emailit Ky email po mbrohet prej spambots-ave, të duhet JavaScript per ta pare. .

Në emailin tuaj përcaktoni temën, nëse do të merrni pjesë me temë nga fusha kërkimore A, dhe trevën e të folmen, nëse do të merrni pjesë me temë nga fusha kërkimore B.

Këshilli Shkencor i konferencës: Prof. dr. Jorgji Gjinari,  Akademik Bahri Beci, Akademik Gjovalin Shkurtaj,  Prof. dr. Seit Mansaku,  Prof. dr. Enver Hysa,   Prof. dr. Valter Memisha, Prof. dr. Ludmila Buxheli,  Prof. dr. Anila Omari,   Prof. as. Enkeleida Kapia.

Modifikimi i fundit E martë, 11 Tetor 2016 13:01
 

Kush është online?

Kemi 7 vizitorë online