INSTITUTI I ANTROPOLOGJISË KULTURORE DHE I STUDIMIT TË ARTIT

HISTORIKU

Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe i Studimit të Artit është institucion shkencor i Akademisë së Studimeve Albanologjike.

Fillimet e punës shkencore institucionale në fushën e etnologjisë dhe folklorit i takojnë fundit të viteve ’40. Në vitin 1947 krijohet Instituti i Shkencave në Tiranë. Që me krijimin e tij kishte një grup punonjësish, të cilët merreshin me studimin e trashëgimisë kulturore në fushën e etnologjisë dhe të folklorit, fusha për studimin e të cilave më vonë krijohen sektorët përkatës.
Meritë e veçantë në studimet etnologjike dhe folklorike të fillimit u takon etnologëve të vjetër Rrok Zojzi, Andromaqi Gjergji dhe folkloristit Qemal Haxhihasani.

Me krijimin e Universitetit të Tiranës, më 1957, studimi i trashëgimisë kulturore mbetet sektor më vete pranë këtij institucioni.
Instituti është krijuar si strukturë më vete në vitin 1960, me emërtimin “Instituti i Folklorit”. Në vitet ’70 Instituti ishte në varësi të Akademisë së Shkencave, nën emërtimin “Instituti i Kulturës Popullore”.

VEPRIMTARIA

Me krijmin e Qendrës së Studimeve Albanologjike në vitin 2008 ky institucion studimor, unikal në Shqipëri, emërtohet “Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe i Studimit të Artit”.
Siç dallohet nga emërtimi, krahas dy departamenteve të trashëgimisë kulturore në Institut është e përfshirë edhe një strukturë që merret me studimin e arteve të kultivuara.

 

 

 

kontakt

Instituti i Antropologjisë Kulturore
dhe Studimit të Artit

Rr. "Naim Frashëri" Nr. 1
Tiranë

Akademia e Studimeve Albanologjike

Selia Qendrore

Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 3
Tiranë

Tel: +355 42 240 713
Email: info@qsa.edu.al

Qendra e Enciklopedisë Shqiptare

Sheshi "Fan Noli", Nr. 7
Tiranë

Ky portal është aktualisht në proces ndërtimi dhe përpunimi të informacionit.
+